Zeiss & tshiab nyob rau hauv 2016 qhov muag Cataract thoob ntiaj teb thiab Refractive hlais tawm rooj sab laj (ICRS)Tshiab ob lub qhov muag nrog Zeiss nyob rau hauv lub rooj sab laj

Kuv chaw nres tsheb nyob rau tim fair tshaaj