Qhov kev tso kawm me me li thiab paub

Lag luam

Cov sijhawm ua haujlwm txojcai ntawm cov me me muaj nyob rau hauv lub tshuab kuaj kab mob:

(A) xoob dais zoo li tus zoo ib yam li ib tug cwj mem, taws ncab, tseem xam chav.

(B) tes khov kho li yias. [2]

(C) tus nrog koob, riam thiab ntawm lub hom, sab tes los ntawm cov-hom tes thiab rab txiab.

(Iv) kuj txaus siab ob txhais tes thaum tus ua kom sib haum.

(E) twg mus tib seem mus rau hauv yus cov nqaij yuav tsum noj nrog tus nto rau hauv IRIS qhov rau hauv lub anterior Chamber ntawm qhov lawv, nyob rau hauv qhov chaw ua ntej peb yuav hloov tsis tau li siab xav rau saum.

(F) tus huab tais yog tus magnification txwv, phais seev ntau yam yuav theej xwb, tshwj xeeb tshaj yog luv dua thiab nce thiab nqis taw yuav tsum muab pov tseg.