Ophthalmic phais tsom nta

1. saib loj duab tseeb.

2. nrog tej khaub thuas sib, sib yuav ci tuaj rau hauv qhov tob.

3. yaam paab cov nam tshuab kuaj kab mob muaj nyob, leej tib lub sij hawm.

4. taw tswj nyob, yooj ywm zov me nyuam, lub neej yooj yim.