Qhov muag tshiab muab ua "Yav tom ntej lub hnub qub 2016"Qhov muag tshiab qhia hauv tsev kho mob uas muaj cov ntsiab li portable fundus koob yees duab, wireless HD phais video tshiab, medical informatizationntsiabthiab lwm yam.


Nrogcov nyiaj tau los ntawm kev vam 164 yuan, nqa nyiaj uas ntau tshaj 40 vam yuanin 2015, ob lub qhov muag tshiab yog muab raws li "Lawm yav tom ntej lub hnub qub nyob hauv 2016" hauv NEEQ lawm yav tom NTEJ lub hnub QUB BILLBOARD 2016.