Li cas kom tsis txhob pom ze xwb rau cov me nyuam li lawv yuav

Yuav peb tiv thaiv me nyuam yuav tshwm sim? qhov muag ce hauv lub neej feem ntau cov menyuam kawm ntawv feem ntau muaj tus, ces peb yuav qhia rau peb cov me nyuam npaum li cas los rau qhov muag ce hauv tsev, dua ntau zaus, tshwj xeeb tshaj yog koj muaj peev xwm ua koj tus kheej yuav pab.

Kev qhia cov me nyuam tsis zoo, tsis txhob saib TV thaum kuv stared ntawm qhov screen tsis blinking ib lub qhov muag. Kuj qhia lawv cov me nyuam kom txav deb ntawm lub TV, GE tsis zoo ib yam nkaus thiab, xyuam xim zoo kom muaj ze ntawm ib lub ' meter '.

Muab as-ham, lub cev yuav xyuas kom meej tias txhua yaam ntawm lub cev ntawv kom loj hlob. Kev noj cov tshuaj tseem yog ib qho tseem ceeb heev, tshwj xeeb tshaj yog cov khoom ntawd yog yuav pab tau kom muag vitamins yuav noj.

Mus tawm mus taug kev, cultivating zoo puas hawv xeev kom tsis txhob pom ze xwb los kuj yuav pab tau.