Qhov npaj rau tsom-iav box optometrists li cas mus tau lub neej ua ntej

Ua ntej

Ua ntej lub cev los rau peb tsom iav ntas, kuv ntseeg tias yuav muaj neeg coob heev ua li ib nti li, nws yuav inevitably pom me ntsis kab "Jerry-ua" li. To taub txoj kev refraction, mus iav yog tseem ceeb heev. Raws li lub teb chaws kev optometry specification, nco kom zoojyim rau ntawm peb cov neeg muas zaub, yog tam sim no tus xov 4 ntawm 8 cov kauj ruam rau koj siv.


Thawj kauj ruam: txais tos nrog rau kev kuaj, kev sib tham, khoom nkag tau;


Tshooj II: sij hawm luag tshawb hauv Optometry muaj ob hom haujlwm:

1, saib: hauv lwm tus qhov muag, conjunctiva, o thiab qhov muag tsom;

2, tsab Jing: Yuan Dai Jing, iav, tsab Center kho qhov muag, kho thiab cov yam ntxwv mob ntawm daim iav thawj.


Peb nqis: hom phiaj

1, Ker/Refractometer kos (tsis ntaus ntawv no nrhiav tsis tau)

2, retinoscopy cov tshev mis.